Cloud Email Hosting VPS

Cloud Email Hosting VPS(** ราคายังไม่รวม VAT 7%)

Cloud Email VPS 50 GB

พื้นที่ 50 GB
Email Account Unlimit
รองรับ 1 โดเมน
Backup Replicate
1 IP Address
Data Transfer ไม่จำกัด
จำนวนโดเมน 1 โดเมน
Email accounts ไม่จำกัด
รองรับ POP3, SMTP, IMAP
WebMail รองรับ Safari, Firefox, IE, Chrome
Mobile Device iPad, iPhone, Android, Tablet
Spam Protection, Email forwards

Cloud Email VPS 60 GB

พื้นที่ 60 GB
Email Account Unlimit
รองรับ 1 โดเมน
Backup Replicate
1 IP Address
Data Transfer ไม่จำกัด
จำนวนโดเมน 1 โดเมน
Email accounts ไม่จำกัด
รองรับ POP3, SMTP, IMAP
WebMail รองรับ Safari, Firefox, IE, Chrome
Mobile Device iPad, iPhone, Android, Tablet
Spam Protection, Email forwards

Cloud Email VPS 70 GB

พื้นที่ 70 GB
Email Account Unlimit
รองรับ 1 โดเมน
Backup Replicate
1 IP Address
Data Transfer ไม่จำกัด
จำนวนโดเมน 1 โดเมน
Email accounts ไม่จำกัด
รองรับ POP3, SMTP, IMAP
WebMail รองรับ Safari, Firefox, IE, Chrome
Mobile Device iPad, iPhone, Android, Tablet
Spam Protection, Email forwards

Cloud Email VPS 80 GB

พื้นที่ 80 GB
Email Account Unlimit
รองรับ 1 โดเมน
Backup Replicate
1 IP Address
Data Transfer ไม่จำกัด
จำนวนโดเมน 1 โดเมน
Email accounts ไม่จำกัด
รองรับ POP3, SMTP, IMAP
WebMail รองรับ Safari, Firefox, IE, Chrome
Mobile Device iPad, iPhone, Android, Tablet
Spam Protection, Email forwards

Powered by WHMCompleteSolution