สั่งซื้อ Cloud Wordpress Hosting SSD

Cloud Wordpress Hosting SSD SSL web Security

สุดคุ้ม 1 Cloud Wordpress Hosting SSD 3GB


พื้นที่การใช้งาน 3 GB
การรับ - ส่งข้อมูล 100 GB ต่อเดือน
รองรับ Domain "2" Domain
Mysql 5.5 "Unlimit" DB
Email Account "ไม่จำกัด"
Apache Nginx SEO mod_rewrite
Free SSL Let's Encrypt
Firewall / Anti Ddos
Backup Weekly

สุดคุ้ม 2 Cloud Wordpress Hosting SSD 5GB


พื้นที่การใช้งาน 5 GB
การรับ - ส่งข้อมูล 150 GB ต่อเดือน
รองรับ Domain "4" Domain
Mysql 5.5 "Unlimit" DB
Email Account "ไม่จำกัด"
Apache Nginx SEO mod_rewrite
Free SSL Let's Encrypt
Firewall / Anti Ddos
Backup Weekly

สุดคุ้ม 3 Cloud Wordpress Hosting SSD 7GB


พื้นที่การใช้งาน 7 GB
การรับ - ส่งข้อมูล 200 GB ต่อเดือน
รองรับ Domain "6" Domain
Mysql 5.5 "Unlimit" DB
Email Account "ไม่จำกัด"
Apache Nginx SEO mod_rewrite
Free SSL Let's Encrypt
Firewall / Anti Ddos
Backup Weekly

สุดคุ้ม 4 Cloud Wordpress Hosting SSD 9 GB


พื้นที่การใช้งาน 9 GB
การรับ - ส่งข้อมูล 300 GB ต่อเดือน
รองรับ Domain "8" Domain
Mysql 5.5 "Unlimit" DB
Email Account "ไม่จำกัด"
Apache Nginx SEO mod_rewrite
Free SSL Let's Encrypt
Firewall / Anti Ddos
Backup Weekly

สุดคุ้ม 5 Cloud Wordpress Hosting SSD 12GB


พื้นที่การใช้งาน 12 GB
การรับ - ส่งข้อมูล 400 GB ต่อเดือน
รองรับ Domain "10" Domain
Mysql 5.5 "Unlimit" DB
Email Account "ไม่จำกัด"
Apache Nginx SEO mod_rewrite
Free SSL Let's Encrypt
Firewall / Anti Ddos
Backup Weekly

สุดคุ้ม 6 Cloud Wordpress Hosting SSD 15GB


พื้นที่การใช้งาน 15 GB
การรับ - ส่งข้อมูล 500 GB ต่อเดือน
รองรับ Domain "12" Domain
Mysql 5.5 "Unlimit" DB
Email Account "ไม่จำกัด"
Apache Nginx SEO mod_rewrite
Free SSL Let's Encrypt
Firewall / Anti Ddos
Backup Weekly

Powered by WHMCompleteSolution