Cloud Email Hosting SSD

Cloud Email Hosting SSD Webmail IMAP POP3 SMTP

Plan 1 Cloud Email Hosting 1GB

พื้นที่สำหรับเก็บ Email 1 GB
Data Transfer ไม่จำกัด
จำนวนโดเมน 1 โดเมน
Email accounts ไม่จำกัด
รองรับ POP3, SMTP, IMAP
WebMail รองรับ Safari, Firefox, IE, Chrome
Mobile Device iPad, iPhone, Android, Tablet
Spam Protection, Email forwards
จำนวนส่งต่อวัน 200 ครั้ง

Plan 2 Cloud Email Hosting 2 GB

พื้นที่สำหรับเก็บ Email 2 GB
Data Transfer ไม่จำกัด
จำนวนโดเมน 1 โดเมน
Email accounts ไม่จำกัด
รองรับ POP3, SMTP, IMAP
WebMail รองรับ Safari, Firefox, IE, Chrome
Mobile Device iPad, iPhone, Android, Tablet
Spam Protection, Email forwards
จำนวนส่งต่อวัน 200 ครั้ง

Plan 3 Cloud Email Hosting 3 GB

พื้นที่สำหรับเก็บ Email 3 GB
Data Transfer ไม่จำกัด
จำนวนโดเมน 1 โดเมน
Email accounts ไม่จำกัด
รองรับ POP3, SMTP, IMAP
WebMail รองรับ Safari, Firefox, IE, Chrome
Mobile Device iPad, iPhone, Android, Tablet
Spam Protection, Email forwards
จำนวนส่งต่อวัน 300 ครั้ง

Plan 4 Cloud Email Hosting 4 GB

พื้นที่สำหรับเก็บ Email 4 GB
Data Transfer ไม่จำกัด
จำนวนโดเมน 1 โดเมน
Email accounts ไม่จำกัด
รองรับ POP3, SMTP, IMAP
WebMail รองรับ Safari, Firefox, IE, Chrome
Mobile Device iPad, iPhone, Android, Tablet
Spam Protection, Email forwards
จำนวนส่งต่อวัน 300 ครั้ง

Plan 5 Cloud Email Hosting 5 GB

พื้นที่สำหรับเก็บ Email 5 GB
Data Transfer ไม่จำกัด
จำนวนโดเมน 1 โดเมน
Email accounts ไม่จำกัด
รองรับ POP3, SMTP, IMAP
WebMail รองรับ Safari, Firefox, IE, Chrome
Mobile Device iPad, iPhone, Android, Tablet
Spam Protection, Email forwards
จำนวนส่งต่อวัน 400 ครั้ง

Plan 6 Cloud Email Hosting 6 GB

พื้นที่สำหรับเก็บ Email 6 GB
Data Transfer ไม่จำกัด
จำนวนโดเมน 1 โดเมน
Email accounts ไม่จำกัด
รองรับ POP3, SMTP, IMAP
WebMail รองรับ Safari, Firefox, IE, Chrome
Mobile Device iPad, iPhone, Android, Tablet
Spam Protection, Email forwards
จำนวนส่งต่อวัน 400 ครั้ง

Plan 7 Cloud Email Hosting 6 GB

พื้นที่สำหรับเก็บ Email 6 GB
Data Transfer ไม่จำกัด
จำนวนโดเมน 1 โดเมน
Email accounts ไม่จำกัด
รองรับ POP3, SMTP, IMAP
WebMail รองรับ Safari, Firefox, IE, Chrome
Mobile Device iPad, iPhone, Android, Tablet
Spam Protection, Email forwards
จำนวนส่งต่อวัน 500 ครั้ง

Plan 8 Cloud Email Hosting 7 GB

พื้นที่สำหรับเก็บ Email 7 GB
Data Transfer ไม่จำกัด
จำนวนโดเมน 1 โดเมน
Email accounts ไม่จำกัด
รองรับ POP3, SMTP, IMAP
WebMail รองรับ Safari, Firefox, IE, Chrome
Mobile Device iPad, iPhone, Android, Tablet
Spam Protection, Email forwards
จำนวนส่งต่อวัน 600 ครั้ง

Plan 9 Cloud Email Hosting 8 GB

พื้นที่สำหรับเก็บ Email 8 GB
Data Transfer ไม่จำกัด
จำนวนโดเมน 1 โดเมน
Email accounts ไม่จำกัด
รองรับ POP3, SMTP, IMAP
WebMail รองรับ Safari, Firefox, IE, Chrome
Mobile Device iPad, iPhone, Android, Tablet
Spam Protection, Email forwards
จำนวนส่งต่อวัน 500 ครั้ง

Plan 10 Cloud Email Hosting 9 GB

พื้นที่สำหรับเก็บ Email 9 GB
Data Transfer ไม่จำกัด
จำนวนโดเมน 1 โดเมน
Email accounts ไม่จำกัด
รองรับ POP3, SMTP, IMAP
WebMail รองรับ Safari, Firefox, IE, Chrome
Mobile Device iPad, iPhone, Android, Tablet
Spam Protection, Email forwards

Plan 11 Cloud Email Hosting 10 GB

พื้นที่สำหรับเก็บ Email 10 GB
Data Transfer ไม่จำกัด
จำนวนโดเมน 1 โดเมน
Email accounts ไม่จำกัด
รองรับ POP3, SMTP, IMAP
WebMail รองรับ Safari, Firefox, IE, Chrome
Mobile Device iPad, iPhone, Android, Tablet
Spam Protection, Email forwards

Plan 12 Cloud Email Hosting 15 GB

พื้นที่สำหรับเก็บ Email 15 GB
Data Transfer ไม่จำกัด
จำนวนโดเมน 1 โดเมน
Email accounts ไม่จำกัด
รองรับ POP3, SMTP, IMAP
WebMail รองรับ Safari, Firefox, IE, Chrome
Mobile Device iPad, iPhone, Android, Tablet
Spam Protection, Email forwards

Cloud VPS Email 60GB

พื้นที่ 60 GB
Email Account Unlimit
รองรับ 1 โดเมน
Backup Replicate
Data Transfer ไม่จำกัด
จำนวนโดเมน 1 โดเมน
Email accounts ไม่จำกัด
รองรับ POP3, SMTP, IMAP
WebMail รองรับ Safari, Firefox, IE, Chrome
Mobile Device iPad, iPhone, Android, Tablet
Spam Protection, Email forwards

Powered by WHMCompleteSolution